Image module

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest wiodącą organizacją zrzeszającą centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. ABSL zrzesza około 100 globalnych inwestorów, m.in. arvato Services, Capgemini, Carlsberg, Geoban, Google, HAYS, Hewlett-Packard, IBM, Infosys, Jones Lang LaSalle, MAN, Procter & Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson Reuters, UBS, Xerox (www.absl.pl).

Celem prowadzonego przez nas projektu było wypracowanie sposobu promocji pracy w sektorze usług biznesowych. Mimo znaczącej roli polskiego sektora usług biznesowych na świecie – pozycji lidera w Europie i trzecią pozycję na świecie, praca w sektorze jest kojarzona z małą atrakcyjnością.

Kluczowym działaniem projektu było kompleksowe badanie wizerunku sektora z uwzględnieniem kilkudziesięciu największych firm stowarzyszonych w ABSL w całej Polsce oraz wypracowanie strategii pozycjonowania sektora na rynku polskim.

Projekt zainicjował szerokie zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych marek w proces promocji brandingowej sektora. Przygotowana strategia elewacji wizerunku sektora jest wytyczną dla kampanii wizerunkowej „Get Real in Poland” realizowanej obecnie w całej Polsce.