10 najsilniejszych marek na rynku pracy. Znamy wyniki Premium Employer Brand

10 najsilniejszych marek na rynku pracy. Znamy wyniki Premium Employer Brand

Rekrutacja pracowników przez… markę konsumencką? Oni robią to najlepiej. Znamy wyniki rankingu marek klienckich najbardziej pożądanych wśród kandydatów. Dla których marek Polacy chcą pracować, a które budzą w nich negatywne skojarzenia? Znamy wyniki badania Premium Employer Brand, przeprowadzonego przez Employer Branding Institute i Panel Badawczy Ariadna. Badanie objęło 240 marek konsumenckich z ponad 20 branż.

Dwie marki, jeden odbiorca

Dwa osobne działy – marketingu i HR – odpowiedzialne za dwie różne marki: konsumencką i pracodawcy. Czy aby na pewno różne? Nie do końca! Przecież odbiorcą zarówno naszej komunikacji marki konsumenckiej, jak i marki pracodawcy, jest ten sam człowiek.

Jak wynika z 4. edycji badania Candidate Experience przygotowanego przez eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, 47% kandydatów, którzy wynieśli negatywne wrażenia z rekrutacji u danego pracodawcy, zmienia nastawienie do jego produktów lub usług i rezygnuje z ich zakupu.

“Źle potraktowali mnie na rozmowie, więc nie kupuję ich produktów” albo “Mają świetną markę, każdy chciałby dla nich pracować” – takie słowa coraz częściej słychać w wypowiedziach kandydatów. Coraz częściej też mówi się o tym planując wspólne strategie łączące działania marketingowe i employer branding – wyjaśnia dr Barbara Zych z Employer Branding Institute.

Mierzalny wpływ

Wiemy, że marka kliencka i marka pracodawcy mają na siebie wpływ – ale czy można go zmierzyć? Czy powinniśmy pytać kandydatów zaangażowanych w proces rekrutacyjny o to, jak postrzegają nasze produkty lub czy nie przestaną ich kupować, jeśli nie uda im się otrzymać oferty zatrudnienia? Okazuje się, że istnieją prostsze sposoby.

Dlatego podjęliśmy się zadania zbadania siły marek klienckich pod kątem ich siły przyciągania talentów. Dzięki niemu każda z badanych marek otrzymuje swój indywidualny wynik (wskaźnik PEB), który może monitorować w czasie, porównać z konkurencją  czy sprawdzić jego rozkład w podziale na regiony czy demografię respondentów – komentuje dr Barbara Zych z Employer Branding Institute. W ramach badania Premium Employer Brand szansę do oceny marek mieli konsumenci z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetowego panelu Ariadna, który zaangażował ponad 10 000 respondentów. Punktem wyjścia była znajomość i percepcja marki konsumenckiej, jednak kluczowe pytanie dotyczyło tego, czy dana marka kojarzy się badanym z dobrym pracodawcą.

Która marka najsilniejsza?

Poniżej przedstawiamy ranking dziesięciu najlepiej ocenionych marek, z których każda reprezentuje inną kategorię konsumencką. Wszystkie te marki łączy pozytywny wizerunek pracodawcy kreowany przez produkty i komunikację kliencką.

  1. Wedel
  2. Nivea
  3. TVN
  4. Michelin
  5. BMW
  6. Winiary
  7. Mercedes
  8. Tymbark
  9. Jack Daniels
  10. RMF FM

Co stanowi o ich sile? Kluczowym elementem jest prowadzenie spójnej komunikacji dotyczącej marki pracodawcy i marki konsumenckiej. Nie bez znaczenia pozostają również branże w których operuje każda z wysoko ocenionych firm – im bliższa konsumentowi i im cieplejsze emocje wywołuje, tym łatwiej marce przenieść pozytywny wizerunek marki konsumenckiej na markę pracodawcy.

Percepcja marki pracodawcy przez pryzmat marki konsumenckiej może okazać się wyzwaniem dla reprezentantów branży mediowej i telekomunikacji.

– Wnioski z zestawienia mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia wspólnych działań między marką kliencką a marką pracodawcy dla firm operujących w tym spektrum biznesowym – komentuje dr Barbara Zych. – Zwłaszcza w sytuacji, gdy zdecydowana większość działań komunikacyjnych jest skupiona na marce konsumenckiej, a marka pracodawcy nie jest komunikowana zewnętrznie. Z perspektywy konsumenta mamy wtedy do czynienia z markami stricte produktowymi. W takim przypadku jedyną możliwość styczności z marką pracodawcy, czyli z faktycznym pracownikiem, ma w sytuacji potencjalnie stresowej lub mało angażującej – na przykład kontaktu telefonicznego z obsługą klienta lub działem sprzedaży marki.


O badaniu

Badanie Premium Employer Brand (PEB) zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 10 000 respondentów z całej Polski w czerwcu 2017 za pomocą panelu badawczego Ariadna. W badaniu udział wzięło 240 marek konsumenckich z kilkudziesięciu branż.

Dla każdej marki przygotowano dedykowany raport badawczy z informacjami w 3 obszarach (siła marki na tle konkurencji, zależność marki pracodawcy i marki klienckiej, siła marki w kluczowych segmentach geograficznych i demograficznych rynku pracy)

Napisz do nas aby sprawdzić czy Twoja marka znalazła się w badaniu: kontakt@ebinstitute.pl

Poznaj szczegóły badania oraz Premium Employer Brand

Autorka: Kinga Makowska

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://static.ebinstitute.com/files/uploads/2017/10/background-body.png);background-color: transparent;background-size: initial;background-position: left top;background-attachment: initial;background-repeat: repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}