Image module

Biedronka to największy prywatny pracodawca w Polsce. W ponad 3100 sklepach, 16 centrach dystrybucyjnych i biurach regionalnych oraz biurze regionalnym w Warszawie zatrudnia ponad 72 000 pracownikówdzięki którym miliony polaków mogą mieć w domach swoje ulubione i niezbędne produktycodziennie 

Biedronka jest jedną z najsilniej rozpoznawalnych marek konsumenckich w Polsce. Miliony klientów przez lata budują swoje zdanie na temat pracodawcy właśnie przez pryzmat doświadczeń zakupowych, które przez lata przechodziły olbrzymią transformację. Dziś Biedronka jest zupełnie innym miejsce zakupowym, tak samo, jak dziś jest zupełnie innym pracodawcą.  

Celem projektu było zbadanie marki pracodawcy zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz,  określenie nowej strategii pozycjonowania marki, w tym celów strategicznych,  EVP, archetypu, grup docelowych i planu operacyjnego, następnie zbudowanie platformy komunikacji i przejście do jej realizacji.  

 Celami działań, wynikającymi ze strategii jest między innymi pokazanie realnej wartości pracy w Biedronce – odpowiedzialności pracodawcy za pracowników i ich rodziny, atmosfery i relacji w zespołach, możliwości rozwoju w strukturach a także, co szczególnie istotne w kontekście pandemii COVID-19 – pokazanie społecznej odpowiedzialności i istotności roli pracowników sektora retail.  

Od samego początku projektu postawiliśmy wspólnie z zespołem Biedronki na szerokie zaangażowanie zespołów, w tym pracowników Biedronki.  

W ramach projektu strategii employer branding zrealizowaliśmy serię badań wewnętrznych (w tym grupy fokusowe i wywiady indywidualne z pracownikami Biedronki w całej Polsce), analizę procesów HR EBnavi, analizę konkurencji w tym analizę komuniakacji pracodawców, zewnętrzne badania postrzegania marki w tym Premium Employer Brand.  

W każdym kolejnym etapie, przechodząc od badań krok po kroku do realizacji angażowaliśmy kolejne zespoły, w tym komuniakację wewnętrzną, CSR, marketing, PR, operacje i wiele innych – dzięki temu stale kolejne osoby mogły stawać się wewnętrznymi ambasadorami nowego EVP.  

W realizację zespół Biedronki włączył też szereg partnerów zewnętrznyc – szukając na rynku najlepszych kompetencji w każdym z obszarów – między innymi agencja More Bananas (partner w projekcie prowadzenia profilu marki na Facebooku), ISOBAR (moderacja na Facebooku), Socjomania (projekt employee advocacy) i wiele innych. Z jednej strony mamy więc wielu partnerów, o bardzo różnorodnych i wysokich kompetencjach i perspektywach, z drugiej – od początku jedną agencję strategiczną EBI,  która dba o spójność prowadzonych działań 

Nowe EVP i cała strategia marki pracodawcy przełożyła się na szereg aktywności od początku 2020 roku. Biedronka sukcesywnie wdraża zmiany na kolejnych punktach styku kandydata i pracownika z marką. Klamrą komunikacyjną dla całej marki pracodawcy jest słowo „Codziennie” – bo tak jak pracownic Biedronki dbają o to, żeby klienci codziennie mogli znaleźć w sklepach swoje ulubione produkty, tak Biedronka jako pracodawca codziennie dba o to, żeby tworzyć jak najlepsze miejsce pracy. 

 

Efekty to między innymi: 

 

I wiele innych, o których jeszcze nie raz usłyszycie!