Image module

Provident jest jednym z największych brytyjskich pracodawców w Polsce. Zespół Providenta to ponad 11 tys. osób – etatowych pracowników i współpracujących z firmą doradców klienta. Ponad połowa pracowników pracuje dłużej niż pięć lat.

Stworzenie kompleksowej strategii komunikacji wewnętrznej. Ze względu na intensywny rozwój organizacji oraz konieczność zarządzania kilkutysięczną siecią agentów w całej Polsce, spotkaliśmy się z Providentem w ramach konkretnej potrzeby – audytu komunikacji wewnętrznej i wypracowanie strategii w tym obszarze.

Skomplikowana struktura komunikacji w oparciu o specyficznie działający operacyjnie biznes, wymagało specjalnego podejścia. W oparciu o nasz autorski model komunikacji Flow przygotowaliśmy dedykowany sposób badania nie tylko drożności kanałów komunikacji, ale także efektywności komunikacji wewnętrznej jako funkcji wspierającej operacyjne działanie biznesu. Naszym celem była także ocena działania komunikacji w obszarze internal brandingu.

Efektem projektu było wypracowanie unikalnej mapy komunikacji wewnętrznej, punktów przyłożenia komunikacji, oraz strategii zarządzania komunikacją wewnętrzną. Na podstawie strategii przygotowaliśmy także nową linię komunikacji pracodawcy, oraz wewnętrzny program zaangażowania pracowników Pasjonaci Providenta. Wyniki badań zostały wykorzystane także do stworzenia angażującej w kulturę gry dla kandydatów pod nazwą „Poznaj siebie w Providencie”.