Image module

Citi Service Center jest siecią centrów serwisowych świadczących usługi innym podmiotom z grupy Citi. Największą i najszybciej rozwijającą się częścią CSC jest Departament AML (Anti Money Laundering), którego działania w Polsce obejmują ponad 50 krajów.

Zmiana wizerunku pracy w dziale AML, zajmującym się wykrywaniem przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Głównym wyzwaniem było wybranie przystępnej dla studentów formy komunikacji, budującej nie tylko zaangażowanie ale również generującej rozrywkę i emocje.

  • kompleksowa kreacja gry AML Detective: od przygotowania scenariusza i grafik przez programowanie i wdrożenie gry na stronie www.amldetective.pl
  • gra typu ‚point and click’ o charakterze edukacyjnym, nawiązująca do pracy Specjalistów AML Citi

Angażujące materiały wizerunkowe i działania promocyjne, które przyciągnęły bardzo dobre jakościowo aplikacje.