Image module

EGIS Pharmaceuticals PLC is one of the leading pharmaceutical companies in Central Europe. The main activities of the company include: research and development in the field of pharmacy, production of pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients, sale and marketing of final products and active pharmaceutical ingredients.

 • Poznanie percepcji zawodu przedstawiciela medycznego i branży farmaceutycznej wśród grupy docelowej
 • Wyznaczenie strategii działań zmiany wizerunku
 • Poznanie wewnętrznego postrzegania EGIS jako pracodawcy przez osoby, które niedawno podjęły pracę
 • Zwiększenie efektywności kanału poleceń pracowniczych
 • Zwiększenie liczby bezpośrednich aplikacji przy zastosowaniu strony kariery
 • Zwiększenie rozpoznawalności oferty marki EGIS jako pracodawcy w branży farmaceutycznej
 • Wdrożenie pozycji marki o wysokim potencjale angażowanie oraz wysokim poziomie dotarcia z ofertą
 • Analiza badania marki pracodawcy
 • Ocena wewnętrznej komunikacji w Egis
 • Analiza angażowania Egis jako pracodawcy
 • • Zorganizowanie warsztatów dla pracowników firmy
 • Enter Icon list content here